Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs wordt steeds verder gedigitaliseerd: goede ICT-voorzieningen zijn niet alleen een middel waarmee scholen zich onderscheiden in de strijd om de leerling, maar essentieel voor het primaire proces.

De toenemende behoefte aan netwerkgebruik op allerhande verschillende apparaten door leerlingen of studenten leidt echter wel tot nieuwe bedreigingen. Een makkelijk te gebruiken ‘open’ netwerk moet er natuurlijk niet toe leiden dat leerlingen zomaar bij systemen en informatie kunnen komen die voor docenten en ander personeel bestemd zijn.

Een aanvullende bedreiging is dat persoonlijke devices van docenten, leerlingen of studenten niet altijd even adequaat beheerd en beveiligd worden. Hierdoor lopen zij extra risico’s voor besmetting met malware. Zo’n besmet apparaat kan zonder aanvullende maatregelen eenvoudig de integriteit van het netwerk in gevaar brengen, waardoor het primaire proces verstoord kan raken.

In onderwijsinstellingen is er daarnaast vaak sprake van een kleine ICT-staf ten opzichte van het aantal gebruikers van het netwerk. Arbeidsintensieve methoden of methoden die de vrijheid van de gebruiker beknotten zijn dan ook geen optie. Bovendien speelt vaak de wens om ook ten aanzien van het gebruik van ICT-middelen een educatieve omgeving met een vangnet te bieden. Qmanage zorgt volautomatisch voor het beperken van de bedreigingen en biedt eindgebruikers de mogelijkheid om zélf hun problemen op te lossen. Tijdens het oplossen wordt er meteen een educatieve boodschap overgebracht over verstandig ICT-gebruik.

Wilt u weten wat Qmanage voor uw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem contact met ons op!

Case Study: Technische Universiteit Delft

“Met BYOD moet je het IT-netwerk direct aan de poort beveiligen”

Lees meer

Case Study: ROC Nijmegen

“Onze beste ICT-investering ooit”

Lees meer

Case Study: AOC Oost

“Qmanage is hét antwoord op BYOD”

Lees meer

Case Study: Clusius College

“Transparantie en gebruiksgemak staat voorop. Het is schaalbaar, zowel qua capaciteit als qua nieuwe technieken en toepassingen”

Lees meer

Case Study: ROC van Twente

“Qmanage is de ideale oplossing gebleken. Alles gaat volledig geautomatiseerd, dat werkt perfect voor ons.”

Lees meer

Referenties

Overige referenties