Enterprise

Grootbedrijf

Grote organisaties zijn inmiddels vaak al overgestapt op het Nieuwe Werken, waarbij Bring Your Own Device eerder de regel dan de uitzondering is. Juist als medewerkers met hun eigen ICT-apparatuur aan de slag gaan, is het belangrijk dat de intellectuele eigendommen van uw bedrijf goed beschermd blijven. Qmanage zorgt voor een goede regulering van de toegang tot het netwerk om die bescherming te ondersteunen, zowel voor uw eigen mensen als voor externen die om toegang vragen.

Qmanage en ISO 27001

Bezig met ISO 27001? Qmanage maakt het leven gemakkelijker.

Lees meer

Maatregelen om netwerktoegang te reguleren houden vaak geen rekening met systemen die slechts beperkte authenticatiemogelijkheden kennen, zoals PLC- en SCADA-systemen. Qmanage kan niet alleen met die typen apparaten overweg, maar ondersteunt uiteraard ook meer uitgebreide authenticatie- en autorisatiemethodieken als 802.1X.

Het uitrollen van netwerktoegangscontrole en het tegengaan van malwarebesmettingen is vaak een belangrijke stap voor organisaties die binnen een compliance-normenkader willen of moeten opereren. Veel van deze normenkaders stellen immers eisen ten aanzien van de bewaking en integriteit van het netwerk. Qmanage kan u helpen om deze stap op een eenvoudige en kosteneffectieve wijze te realiseren.

Wilt u weten wat Qmanage voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op!